Hotel Osmoliš
Welcome
0   /   100

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Rezervacije i način plaćanja

Upiti i rezervacije se šalju preko hotelske web stranice, elektronskom poštom ili osobno na recepciji hotela. Potvrdom rezervacije smještaja, gost u cijelosti prihvaća opće uvjete korištenja usluga. Sve navedeno u daljnjem tekstu tako postaje obveza za gosta kao i za hotel. Prilikom rezervacije smještaja obaveza je dostaviti sve tražene podatke. Da bi se rezervacija smatrala potvrđenom potrebno je uplatiti depozit ili proslijediti podatke važećom kreditnom karticom za garanciju. Eventualna razlika cijene ili puni iznos smještaja kao i dodatno korištene usluge hotela za vrijeme boravka se plaćaju po odlasku na recepciji, kreditnom karticom ili gotovinom. Hotel zadržava pravo unaprijed pred-autorizirati kreditnu karticu za iznos boravka. U slučaju da je kartica nevažeća hotel zadržava pravo otkazati rezervirani smještaj. Svi osobni podaci i podaci kreditne kartice u potpunosti su zaštićeni. Rezervacija se smatra važećom tek po potvrdi rezervacije od strane hotelske prodaje ili recepcije, te od hotelskog rezervacijskog sustava ili od raznih web partnera.

Cijene usluga

Cijena smještaja u cjeniku su predstavljene u iznosu po sobi/dan i uključuju doručak. Dodatne usluge su jasno označene te ih gost treba posebno naručiti prilikom rezervacije i po odlasku platiti. Hotel si pridržava pravo izmijeniti cijene usluga u svakom trenutku osim korisnicima koji su prethodno uplatili depozit ili pružili traženu garanciju rezervacije. Njima se primjenjuju cijene koje su bile na snazi kada je rezervacija potvrđena. Za boravke bez izvršene rezervacije vrijede cijene i uvjeti po važećem redovnom cjeniku hotela. Cijene u cjeniku su istaknute u Eurima i uključuju PDV. Ipak plaćanja će biti izvršena u kunama po srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan plaćanja te će u kunama biti izdan račun. Ako se za plaćanje koristi kartica inozemnog izdavatelja, cijena s računa izražena u kunama konvertirat će se u lokalnu valutu u kojoj inozemni izdavatelj izdaje račun za troškove koji terete kreditnu karticu. Navedeni preračun će biti izvršen prema tečaju ugovoren između inozemnog izdavatelja i korisnika kreditne kartice te su stoga mogućna odstupanja iznosa originalne cijene navedene u hotelskim cjenicima i iznosom za koji će gostova kartica biti terećena. Ukoliko dođe do povrata uplate rezervacije, hotel će isključivo izvršiti povrat novca na isti račun sa kojega je rezervacija i uplaćena.

Svaka smještajna jedinica uključuje noćenje za jednu ili dvije osobe. Djecu stariju od 3 godine ili dodatne odrasle osobe moguće je smjestiti isključivo u apartmanima te se naplaćuje dodatak po noćenju po osobi. Krevetić za djecu do 3 godine je dostupan na upit bez nadoplate korištenja u sobi i apartmanu. Kućni ljubimci nisu dozvoljeni.

Boravišna pristojba

Sukladno propisima koji reguliraju plaćanje boravišne pristojbe, gost je obvezan platiti boravišnu pristojbu prilikom plaćanja smještaja u hotelu. Iznos plaćene boravišne pristojbe, jasno je naznačen na računu koji se izdaje gostu prilikom obračuna i plaćanja usluge.

Cijena turističke pristojbe u Republici Hrvatskoj utvrđuje se na prijedlog ministra Vlada Republike Hrvatske i varira prema sezoni i odredištu boravka. Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu dok djeca od 12 do 18 godina imaju 50% popusta.

Prijava i odjava 

Hotel se obvezuje osigurati rezervirani smještaj najkasnije do 15:00 sati na dan dolaska dok je gost dužan hotelu platiti račun noćenja s uključenim ostalim troškovima i staviti na raspolaganje isti najkasnije do 12:00 sati na dan odlaska.Ako je hotel u mogućnosti pripremiti smještaj prije ili produžiti boravak naravno će to učiniti na upit bez nadoplate. U slučaju ranijeg dolaska ili kasnije odlaska prtljaga se može ostaviti na čuvanje na recepciji. Hotel ne odgovara za oštećenje, uništenje, gubitak ili krađu osobne prtljage ili stvari od vrijednosti, ako su se isti nalazile u javno dostupnim ili zajedničkim prostorima. Za kasni dolazak molimo kontaktirajte naš odjel prodaje ili recepciju na telefon: +385 20 301 530

Kategorizacija i opis hotela

Objekt i smještajne jedinice u sklopu hotela Osmoliš su kategorizirane od strane ovlaštenih tijela Ministarstva turizma Republike Hrvatske sukladno važećim zakonskim propisima.

Pravo na izmjene i otkaz rezervacije

Hotel Osmoliš si pridržava pravo u svakom trenutku izmijeniti rezervaciju ili način pružanja usluga u slučaju pojave okolnosti koje su izvan njegove kontrole, koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili odgoditi. Potvrđena smještajna jedinica se može zamijeniti smještajnom iste ili više kategorije uz zadržavanje iste cijene koja je bila važeća u vrijeme potvrde rezervacije te je hotel dužan pravovremeno informirati gosta o promjeni. U slučaju da zamjenski smještaj nije moguće pronaći, a rezervacija je plaćena unaprijed, hotel zadržava pravo otkazati rezervaciju, te izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog iznosa. 

Pravo gosta na izmjene ili otkaz rezervacije

Ukoliko gost želi izmijeniti ili otkazati rezervaciju potrebno je to učiniti u pisanom obliku (putem elektronske pošte ili faksa). Izmjene ili otkazi se hotelu moraju dostaviti najkasnije do 30 dana prije dolaska. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća i uslijed čega gost odustane od potvrđene rezervacije ili u slučaju nepojavljivanja gosta, primjenjuje se sljedeća važeća politika otkazivanja:

Sve rezervacije izvršene putem hotelske web stranice koje su otkazane do 30 dana prije dolaska ostvaruju pravo na besplatno otkazivanje.

Sve rezervacije izvršene putem hotelske web stranice koje su otkazane unutar 29-7 dana prije dolaska ostvaruju pravo na promjenu perioda po izboru tijekom tekuće fiskalne godine u skladu s cijenama i raspoloživosti novih termina.

Sve rezervacije izvršene putem hotelske web stranice koje su otkazane manje od 7 dana prije dolaska biti terećeni u punom iznosu vrijednosti rezerviranog boravka.

U slučaju nepojavljivanja gosta na dan dolaska te za prijevremeni odlazak ili skraćenje boravka, hotel si zadržava pravo teretiti gosta u punom iznosu vrijednosti rezerviranog boravka.

U slučaju okolnosti koje su izvan kontrole, medicinskih ili drugih opravdanih razloga, gost je dužan dostaviti dokaz o opravdanom razlogu otkaza/izmjene rezervacije.

U slučaju produženja boravka nakon što je gost izvršio prijavu, boravak će biti obračunat po hotelskim u tom trenutnu dostupnim cijenama.

Gosti koji su rezervirali smještaj putem partnerskih online stranica ili putničkih agencija koji nude smještaj i usluge Hotela Osmoliš dužni su kontaktirati njih direktno kako bi saznali informacije o mogućnostima promjene ili otkaza rezervacije jer se pravila mogu razlikovati od gore navedenih pravila.

Obveze hotela prema gostu

Obveza hotela je stalna briga o kvaliteti pružene usluge, sukladno zakonskim propisima, pravilima struke, te općeprihvaćenim uzancama i običajima u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti. Hotel će nastojati preuzete obveze ispunjavati u cijelosti osim ako dođe do okolnosti koje su izvan hotelske kontrole.

Obveza gosta

Gost je obvezan posjedovati svu osobnu dokumentaciju prije dolaska i odlaska u i iz hotela. Dužan je prije dolaska provjeriti vizni režim između Republike Hrvatske i zemlje iz koje dolazi, te provjeriti da li je potreban kakav dodatni putni dokument za njegov ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj. Pridržavanje kućnog reda koji je propisan od strane hotela je gostova odgovornost.

Politika oštećenja na hotelskoj imovini:

hotel zadržava pravo da gostima naplaćuje troškove otklanjanja štete prouzročene namjerno, nemarom ili nepromišljenim postupkom gosta na hotelskoj imovini. Ako ova šteta izađe na vidjelo nakon odlaska gosta, hotel pridržava pravo izvršiti terećenje kreditne kartice gosta ili poslati račun za iznos na registriranu adresu. Hotel će uložit sve napore da interno otkloni bilo kakvu štetu prije nego što ugovori stručnjake za popravak, i stoga će uložiti sve napore kako bi se smanjili troškovi koje bi gost imao na minimum.

Pravo na prigovor

Gost je obavezan prijaviti hotelskom osoblju svaku nepruženu rezerviranu ili nekvalitetno izvršenu uslugu i surađivati u dobroj namjeri hotela da se otklone uzroci prigovora. Ukoliko je ista usluga nerješiva ili naplaćena i neizvršena, gost može uložiti pismeni prigovor na sljedeću e-mail adresu:  info@osmolis.hr  Hotel će pisanim putem potvrditi primitak te odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora.

Korištenje materijala s web stranice

Podaci, vizuali i slike sa hotelske web stranice se uključivo mogu upotrebiti u svrhu promocije hotela. Za bilo kakve objave druge vrste potrebna je suglasnost hotela.

Sudska nadležnost  

Svi sporovi ili nesuglasice rješavat će se dogovorno na način prihvatljiv za obje strane, a ukoliko se ne može doći do rješenja, prihvaća se nadležnost suda u Dubrovniku.